Wettelijk basis

Op de aankopen als consument is de wettelijke garantie van toepassing. De wettelijke regeling vindt zijn oorsprong in een Europese richtlijn van 1999 (1999/44/EG). Die werd omgezet in Belgische wetgeving (wet van 1 september 2004) en is opgenomen in het burgerlijk wetboek (art. 1649bis-1649octies).


Vervallen Garantie

In de volgende gevallen vervalt de aanspraak op enige garantie:

  • bij normale slijtage van het product;
  • bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product of bij gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd;
  • bij het niet naleven van de gebruiks- en/of onderhoudsinstructies;
  • bij beschadiging van het product door opzet of nalatigheid;
  • indien het product door u werd gewijzigd of bij tussenkomst door een niet door Cobra Tactical Solutions aangewezen derde;
  • Bij een niet correcte montage;


Is de termijn voor de wettelijke garantie nu 1 of 2 jaar?

Koopt u een nieuw product, dan hebt u als consument wettelijk recht op 2 jaar garantie. Gaat het om een tweedehandsgoed, dan legt de verkoper de garantie meestal vast op de wettelijke minimumtermijn van één jaar. Doet hij dit niet, dan hebt u van de wetgever zelfs recht op 2 jaar.


Zijn er naast rechten ook plichten voor de consument?

Naast rechten zijn er ook plichten voor de consument. Zo moet u met het goed omgaan als een goede huisvader. Dit is een juridisch concept. Dat gaat ervan uit dat iemand zich redelijkerwijze als een verantwoord persoon gedraagt en alles doet wat nodig is om (voorzienbare) schade te voorkomen.

Zo moeten o.a. de gebruikersvoorschriften van de verkoper en/of fabrikant nauwgezet opgevolgd worden. Naast informatie over de technische kenmerken en instructies voor het correcte gebruik vindt u er meestal ook montageschema’s, richtlijnen voor het onderhoud, de procedure voor vervang- en wisselstukken, de na te leven veiligheidsvoorschriften en de voorwaarden van de fabrieksgarantie.

Wie een AEG koopt zal die ook moeten onderhouden. Dit moet preventief (bv. het verwijderen van het zand of de aarde na een Skirm) of als de nood zich voordoet. Defecten die het gevolg zijn van normale slijtage of preventief aan vervanging toe zijn, vallen dus niet onder de wettelijke garantie.

Dat is ook zo als u onvoorzichtig tewerk gaat of de gebruiksvoorschriften niet naleeft. Het verbanden van de motor van een AEG is bij normaal gebruik met de correcte batterij niet mogelijk. Raakt de motor door overbelasting oververhit, dan valt dit niet zomaar onder de garantie van uw verkoper.

Of er al dan niet sprake is van een conformiteitsgebrek in de zin van de wet, is niet altijd eenvoudig vast te stellen. Bijkomend onderzoek is dus nodig wanneer er twijfels bestaan over de oorzaak van het gebrek.


Heb ik recht op een herstelling of een vervanging?

Vertoont het product een gebrek, dan hebt u recht op een herstelling of een vervanging. Is een herstelling mogelijk zonder al te grote kosten en kan dit gebeuren binnen een redelijke termijn, dan kunt u niet zomaar vragen om een vervanging. U hebt wel recht op een vervanging door een gelijkwaardig product als het niet hersteld kan worden (vb. goed uit productie, geen wisselstukken meer,…) of de herstelling niet binnen een redelijke termijn uitgevoerd kan worden.

Wat een redelijke herstellingstermijn is hangt af van de aard van het goed en de gebruiken in de sector. Een herstelling van uw AEG neemt doorgaans tussen de 5 a 10 werkdagen in beslag.

De verkoper moet er wel voor zorgen dat de consument geen al te grote hinder ondervindt. De garantietermijn wordt ook verlengd met de tijd dat het toestel in herstelling was. Hebt u bv. uw AEG door een herstelling onder garantie meer dan 6 weken moeten missen, dan wordt de garantie met 6 weken verlengd.

De wet voorziet ook in de mogelijkheid om een schadevergoeding te vorderen als bv. de verkoper nalaat om zijn garantieverplichtingen zonder ernstige overlast voor de consument uit te voeren.


Heb ik recht op een herstelling of vervanging zonder kosten?

De wetgever heeft duidelijk gesteld dat de herstelling of vervanging voor de consument kosteloos moet zijn. De verkoper mag dus geen kosten aanrekenen voor materialen, onderdelen, werkuren, verzending, verplaatsing, administratie en onderzoek als het product wordt hersteld of vervangen onder garantie.

De wettelijke garantie is een wettelijk recht van de consument dat gratis verleend moet worden door de beroepsverkoper. Dit recht is van openbare orde: bepalingen die het wettelijke recht op garantie opheffen, zijn op zich nietig. 


Moet ik bij een aankoop mijn kasticket bewaren?

Bewaar bij elke aankoop zorgvuldig uw ticket of, beter nog, maak er een fotokopie van (soms verbleekt de inkt van de tickets) en berg het samen met uw garantiebewijs op.

Het zal u van pas komen om uw aankoop te bewijzen bij een eventuele betwisting. Het is echter wel zo dat Cobra Tactical Solutions uw bestelling heel lang bijhoud op de webshop. Indien de bestelling nog aanwezig is aan uw account, kan u hier naar verwijzen.


Hulp nodig?

Hulp of advies nodig? U kan een product niet vinden?

Contacteer ons op de chat of via info@ultimate-gear.be

 

Reparatie of upgrade van uw wapen

Ook voor reparaties, upgrades en downgrades van uw vuurwapen, luchtkarabijn en airsoft replica's kunt u bij ons terecht.

Wenst u eerst een onderzoeksanalyse of offerte, geen probleem, we kijken samen met u naar de mogelijkheden.